ต่อต้านแชร์ลูกโซ่และการฉ้อโกงประชาชนทุกรูปแบบ                     ..ให้ความรู้ และ ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบ


  กระทรวงกลาโหม


กระทรวงยุติธรรม


สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ


สำนักงาน
คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค


แด่ นักรบของสมาพันธ์ฯทุกคน


หนังสั้น ขบวนการแชร์ลูกโซ่


เพลงหยุดผู้เสียหาย

วันนี้คนไทยทุกคนควรช่วยเหลือกัน ร้องโดย ปู แบล็คเฮดทางสมาพันธ์ ฯ ขอบพระคุณ Bright TV
ที่ช่วยเหลือประชาชนจำนวนคนเข้าชม

Today   13 คน
Yesterday  22 คน
Month  769 คน
เริ่มเมื่อ 2015-04-01

ผลงานของสมาพันธ์ฯ ขอบพระคุณทุกสื่อที่ช่วยให้คนไทยไม่ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่
      สมาพันธ์ฯ แต่งเพลงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เสียหาย โดยได้รับเกียรติจากคุณ ปู แบล็คเฮด เป็นผู้ขับร้อง


สมาพันธ์ฯ ร่วมออกรายการสถานีประชาชน            ผลงานของสมาพันธ์ ช่วยเหลือผู้เสียหายจากคดีแชร์ลูกโซ่ และให้ภาครัฐหันมามองและให้ความสำคัญกับธุรกิจภัยร้ายแชร์ลูกโซ่นี้


 
           ผลงานของสมาพันธ์ ช่วยเหลือผู้เสียหายจากคดีแชร์ลูกโซ่ และให้ภาครัฐหันมามองและให้ความสำคัญกับธุรกิจภัยร้ายแชร์ลูกโซ่นี้
ป้ายประชาสัมพันธ์งานสัมมนาให้ความรู้ฯ ที่ผ่านมา **
งานสัมมนา เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
" รู้ทันแชร์ลูกโซ่ รู้ทันแม่ทีม รู้ทันสินค้าปลอมแปลง สังคมปลอดภัย ประเทศไทยยิ่งยืน "

วันที่ 26 สิงหาคม 2558
ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ


           ผลงานของสมาพันธ์ ช่วยเหลือผู้เสียหายจากคดีแชร์ลูกโซ่ และให้ภาครัฐหันมามองและให้ความสำคัญกับธุรกิจภัยร้ายแชร์ลูกโซ่นี้           ผลงานของสมาพันธ์ ช่วยเหลือผู้เสียหายจากคดีแชร์ลูกโซ่ และให้ภาครัฐหันมามองและให้ความสำคัญกับธุรกิจภัยร้ายแชร์ลูกโซ่นี้


           สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว “รู้ทันแชร์ลูกโซ่สังคมปลอดภัย ประเทศไทยยั่งยืน” ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
(03/03/2559)           สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย ให้ความรู้แก่ประชาชน “รู้ทันแชร์ลูกโซ่สังคมปลอดภัย ประเทศไทยยั่งยืน” ณ ห้องประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
(01/03/2560)           สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย ให้ความรู้แก่ประชาชน “รู้ทันแชร์ลูกโซ่สังคมปลอดภัย ประเทศไทยยั่งยืน” ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม
(11/05/2560)           สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย ให้ความรู้แก่ประชาชน “รู้ทันแชร์ลูกโซ่สังคมปลอดภัย ประเทศไทยยั่งยืน” ณ หอประชุม วรรณกลาง จังหวัดสุโขทัย
(09/09/2560)           สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย ให้ความรู้แก่ประชาชน “รู้ทันแชร์ลูกโซ่สังคมปลอดภัย ประเทศไทยยั่งยืน” ณ ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมแพล็กซ์ ชั้น B หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(22/01/2559)           จังหวัดภูเก็ตร่วมกับสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยจัดสัมมนา “รู้ทันแชร์ลูกโซ่ รู้ทันแม่ทีม รู้ทันสินค้าปลอมแปลง สังคมปลอดภัย ประเทศไทยยั่งยืน” เพื่อเป็นการดำเนินการป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่แอบแฝงในรูปแบบต่างๆ
(09/11/2560)

COPYRIGHT © 2015 STOPMONEYGAMETH.COM ALL RIGHTS RESERVED.